Liên Hệ VN138

Liên hệ VN138

Các chuyên viên hỗ trợ sẵn sàng trả lời tất cả các thắc mắc của bạn, về hình thức thanh toán, hoặc các câu hỏi khác bằng tiếng Việt.
Bộ Phận Hỗ Trợ Trực Tuyến 24/7

Liên hệ với chúng tôi qua email: vn138pro@gmail.com

Các mạng xã hội chính thức

1. Facebook: Giải Trí VN138

Bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi tại:

Chat trực tuyến:
Chat trực tuyến

Hotline (VN):
0949596677

Email:
cs@vn138.com

Phòng Marketing:
sale@vn138.com

Phòng Đại Lý:
affiliate@vn138.com

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA CHÚNG TÔI LUÔN MUỐN NGHE Ý KIẾN TỪ BẠN

CEO@vn138.com đã được tạo ra để lắng nghe tiếng nói của từng khách hàng. Giám đốc điều hành của VN138 muốn biết bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, ý kiến​​, lời khen, và những đề nghị, gợi ý mà bạn có thể có. Giám Đốc sẽ nhận thông tin, xem xét và trả lời tất cả các email một cách bảo mật. Đơn giản chỉ cần gửi email của bạn đến CEO@vn138.com Bất kỳ thông tin có giá trị và cái nhìn sâu sắc sẽ được đánh giá cao.

Pin It